Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Budownictwa

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  Instytut Nauk Technicznych
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
  Instytut Politechniczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
  Instytut Budownictwa
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Białostocka
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Częstochowska
  Wydział Budownictwa
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Gdańska
  Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska
  Ocena: warunkowa
 • Wydział Inżynierii Lądowej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Koszalińska
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Wydział Inżynierii Lądowej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Lubelska
  Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Opolska
  Wydział Budownictwa
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Poznańska
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Szczecińska
  Wydział Budownictwa i Architektury
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Budownictwa
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Inżynierii Lądowej
  Ocena: wyróżniająca
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  Ocena: wyróżniająca
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Katedra Budownictwa i Infrastruktury
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
  Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Architektury
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
  Wydział Nauk Technicznych i Wzornictwa
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
  Wydział Techniczno - Ekonomiczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku
  Ocena: brak danych
 • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Koszalińskiej w Chojnicach
  Ocena: brak danych

Regulamin

 1. Korzystanie przez użytkowników z usług i treści udostępnianych w ramach Portalu jest bezpłatne.
 2. Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie treści i zasobów edukacyjnych udostępnianych na Portalu przez jego użytkowników.
 3. Prawem autorskim chronione są treści i zasoby edukacyjne, a w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Portalu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści prezentowanych na Portalu. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez osoby przesyłające jakiekolwiek materiały do publikacji.
 4. Administratorzy Portalu dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności, prawdziwości i poprawności merytorycznej treści prezentowanych na Portalu, zapewnienia poprawnego działania Portalu oraz możliwości korzystania z jego usług, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Portalu.
 5. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników forum.
 6. Nie akceptujemy nadsyłanych materiałów niezwiązanych z tematyką Portalu - będą one przez nas odrzucane. Do publikacji na niniejszym Portalu nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, itp.
 7. Zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 8. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.
 9. Publikacja na stronach Portalu www.pwa.edu.pl jest bezpłatna.
 10. Za publikację pracy na stronach Portalu nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
 11. Za treści publikowane w Portalu odpowiedzialność ponosi Autor tych treści.
 12. Administratorzy Portalu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów w dogodnym dla nich czasie i kolejności.
 13. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania korekty i zmian w przesłanych przez użytkownika materiałach i tekstach celem poprawienia estetyki, czytelności i usunięciu ewentualnych błędów.
 14. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres pwa@pwa.edu.pl.
 15. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Portalu.
 16. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację przez Użytkownika warunków regulaminu.
 17. Oprócz niniejszego regulaminu, w Portalu mogą występować inne regulaminy, szczegółowo opisujące zasady korzystania z poszczególnych elementów Portalu lub usług. Korzystający z nich Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/