Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Budownictwa

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
    Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
    Ocena: pozytywna
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
    Instytut Nauk Technicznych
    Ocena: brak danych
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
    Instytut Politechniczny
    Ocena: brak danych
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
    Instytut Budownictwa
    Ocena: brak danych
  • Politechnika Białostocka
    Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Częstochowska
    Wydział Budownictwa
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Gdańska
    Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska
    Ocena: warunkowa
  • Wydział Inżynierii Lądowej
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Koszalińska
    Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
    Wydział Inżynierii Lądowej
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Lubelska
    Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Łódzka
    Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Opolska
    Wydział Budownictwa
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Poznańska
    Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
    Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Szczecińska
    Wydział Budownictwa i Architektury
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Śląska w Gliwicach
    Wydział Budownictwa
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
    Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Warszawska
    Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
    Ocena: pozytywna
  • Wydział Inżynierii Lądowej
    Ocena: wyróżniająca
  • Politechnika Wrocławska
    Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
    Ocena: wyróżniająca
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
    Katedra Budownictwa i Infrastruktury
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
    Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Zielonogórski
    Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
    Ocena: pozytywna
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
    Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
    Ocena: brak danych
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
    Wydział Architektury
    Ocena: brak danych
  • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
    Wydział Nauk Technicznych i Wzornictwa
    Ocena: brak danych
  • Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
    Wydział Techniczno - Ekonomiczny
    Ocena: brak danych
  • Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku
    Ocena: brak danych
  • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Koszalińskiej w Chojnicach
    Ocena: brak danych

Projekty edukacyjne


Link do http://www.wwsi.edu.pl/