Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Budownictwa

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  Instytut Nauk Technicznych
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
  Instytut Politechniczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
  Instytut Budownictwa
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Białostocka
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Częstochowska
  Wydział Budownictwa
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Gdańska
  Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska
  Ocena: warunkowa
 • Wydział Inżynierii Lądowej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Koszalińska
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Wydział Inżynierii Lądowej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Lubelska
  Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Opolska
  Wydział Budownictwa
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Poznańska
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Szczecińska
  Wydział Budownictwa i Architektury
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Budownictwa
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Inżynierii Lądowej
  Ocena: wyróżniająca
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  Ocena: wyróżniająca
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Katedra Budownictwa i Infrastruktury
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
  Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Architektury
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
  Wydział Nauk Technicznych i Wzornictwa
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
  Wydział Techniczno - Ekonomiczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku
  Ocena: brak danych
 • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Koszalińskiej w Chojnicach
  Ocena: brak danych

O nas

Na początku było PWI...

Pomysł stworzenia portalu wiedzy informatycznej - Polskiej Wszechnicy Informatycznej - próba zgromadzenia pod jedną witryną najlepszych programów, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez polskie ośrodki akademickie w procesie kształcenia na studiach wyższych na kierunku informatyka, narodził się w październiku 2007.

Geneza pierwszego polskiego portalu wiedzy informatycznej to suma dwóch projektów: „studia informatyczne na odległość” oraz „Polska Wszechnica Informatyczna”.

Głównymi celami projektu „Studia Informatyczne na Odległość” realizowanego przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Warszawską i Politechnikę Poznańską było opracowanie programów nauczania dla studiów I i II stopnia dla kierunku Informatyka, oraz przygotowanie elektronicznych materiałów dydaktycznych, w tym pakietów multimedialnych dla przeszło 60 przedmiotów przewidzianych programem studiów.

W ramach projektu „Polska Wszechnica Informatyczna”, realizowanego przy współpracy z Microsoft Polska, Cisco Polska oraz HP Polska zespół nauczycieli akademickich dokonał nagrań w formacie DVD wybranych wykładów z zakresu programu studiów dla kierunku Informatyka.

Wykonane w ramach wymienionych wyżej projektów materiały dydaktyczne zostały udostępnione w sieci szerokiemu gronu odbiorców, jako Otwarte Zasoby Edukacyjne w ramach portalu - Polska Wszechnica Informatyczna. Do współpracy w tworzeniu otwartego Portalu Wiedzy Informatycznej zostały zaproszone wszystkie polskie wydziały informatyki.

Patronat naukowy nad pracami projektu Polska Wszechnica Informatyczna objęło Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, którego jednym z głównych celów statutowych jest wspieranie wszelkich działań sprzyjających rozwojowi edukacji przez Internet. Polska Wszechnica Informatyczna - Portal Wiedzy Informatycznej, ma niewątpliwie szanse stać się platformą, która przyczyni się do rozwoju nowoczesnych form edukacji w Polsce.

Ogromne zainteresowanie, z jakim materiały portalu PWI zostały przyjęte przez zainteresowaną tematyką informatyki młodzież, a także wykładowców uczelni i szkół średnich, skłoniło nas do kontynuacji podjętego dzieła pod szyldem Polska Wszechnica Akademicka tym razem dla wszystkich kierunków kształcenia.

Wszystkie wortale PWA zawierają informacje o wydziałach (linki do stron wydziałów), które prowadzą studia na wszystkich kierunkach ujętych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezentujemy także informacje o ocenach jakości kształcenia kierunków dokonanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz informacje o standardach kształcenia. Wortale dostarczają informacje o wydarzeniach, konferencjach, publikacjach, kołach naukowych i innych istotnych dla kształcenia na poziomie akademickim sprawach.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie dotyczące struktury i treści zamieszczanych na portalu PWA.

Zespół Polskiej Wszechnicy Akademickiej

pwa@pwa.edu.pl


Link do http://www.wwsi.edu.pl/