Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Budownictwa

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  Instytut Nauk Technicznych
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
  Instytut Politechniczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
  Instytut Budownictwa
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Białostocka
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Częstochowska
  Wydział Budownictwa
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Gdańska
  Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska
  Ocena: warunkowa
 • Wydział Inżynierii Lądowej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Koszalińska
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Wydział Inżynierii Lądowej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Lubelska
  Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Opolska
  Wydział Budownictwa
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Poznańska
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Szczecińska
  Wydział Budownictwa i Architektury
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Budownictwa
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Inżynierii Lądowej
  Ocena: wyróżniająca
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  Ocena: wyróżniająca
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Katedra Budownictwa i Infrastruktury
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
  Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Architektury
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
  Wydział Nauk Technicznych i Wzornictwa
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
  Wydział Techniczno - Ekonomiczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku
  Ocena: brak danych
 • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Koszalińskiej w Chojnicach
  Ocena: brak danych

Wideoteka akademicka

Konferencja „INFOSKOP 2008”, wystąpienie Davida Bentleya, Grafton Recruitment

Ostatnio dodane publikacje

Artykuły prasowe

Referaty i eseje


Link do http://www.wwsi.edu.pl/